6 study tours in 6 countries

Netherlands - Norway - France - Italy - Spain - UK

W ramach projektu BOND odbędzie się 6 wyjazdów studyjnych do wybranych miejsc w 6 krajach (Holandia, Norwegia, Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania). Wyjazdy będą okazją do bezpośredniego poznania dobrych praktyk, dzielenia się doświadczeniami oraz spotkań z tymi, którzy odnieśli sukces i zbudowali silne i dobrze zarządzane organizacje. Obecnie, podmioty te są liczącymi się partnerami o ugruntowanych i mocnych pozycjach negocjacyjnych np. z rządami krajowymi w porównaniu do organizacji z innych krajów, gdzie proces budowy silnych organizacji i związków nie jest tak zaawansowany.

Te wszystkie wspólne działania grupy 60 przedstawicieli – reprezentanów BOND pozwolą lepiej się poznać, wymienić doświadczenia, a także dadzą im nową wiedzę i narzędzia do pracy, które będą mogli wykorzystać po powrocie do swoich krajów. Powstaną materiały ilustrujące wyjazdy, jak: filmy, wywiady, raporty, postery, platforma internetowa. Wsystkie te narzędzia bedzie można użyć do budowania i tworzenia silniejszych organizacji i sieci współpracy, nawet ponadregionalnych.