34 młodych rolników i dzierżawców

poniżej 34 roku życia, z 34 krajów

BOND zorganizuje Forum Młodych dla 34 młodych rolników/dzierżawców poniżej 34 roku życia z 34 krajów. Forum będzie zorganizowane w Centralnej lub Wschodniej Europie i wskaże kierunki działania na przyszłość w sektorze rolnym. Będzie polem do tworzenia wizji, formułowania potrzeb i aspiracji młodzieży w Europie. Uczestnicy Forum przygotują plan na przyszłość z zaleceniami dla decydentów. Ogłoszony zostanie konkurs, w którym to kandydaci będą poproszeni o zaprezentowanie włąsnych pomysłów/strategii na:

ZOBACZ

jak oni widzą swoją przyszłość w otoczeniu innych, we współpracy z innymi

POZNAJ

co oni chcą poznać, czego chcą się nauczyć

POWIEDZ

jak oni wyrażą,“powiedzą” (poprzez słowo, sztukę, multimedia) swoje potrzeby